Metoda Montessori – czym jest i na czym polega?
Metoda Montessori – czym jest i na czym polega?

Twórcą metody Montessori jest włoska lekarka Maria Montessori. Założeniem Montessori jest stworzenie możliwości do wykorzystania pełnego potencjału dzieci i młodzieży we wszystkich sferach życia. Sprzyjać temu powinno wykorzystujące możliwości dzieci i młodzieży środowisko, które powinny tworzyć przyjazne, ciekawe i rozwijające pomoce edukacyjne i materiały oraz odpowiednia kadra nauczycielska. 

Co to jest metoda Montessori?

Metoda ta zakłada, że osiąganie wyższego poziomu edukacji i rozwoju przynosi uczniom radość, buduje poczucie wartości, a uczniowie z przyjemnością biorą udział w procesie nauki. W tym standardzie ważne jest całościowe podejście do dziecka, dba się o rozwój w zakresie społecznym, emocjonalnym, poznawczym oraz koordynacji fizycznej. 

Środowisko przyjazne nauce

Punktem wyjścia jest wsparcie dziecka na każdym etapie rozwoju. Ważnym elementem przyjaznego środowiska jest miejsce do nauki – klasa, dostępna i funkcjonalna. Równie ważna jest pozytywna i przyjacielska atmosfera procesu nauki i rozwoju. Pełna akceptacja i szacunek, zaufanie i pozytywne nastawienie w stosunku do uczniów to aspekty, które mają istotny wpływ na osiągane efekty i wyniki w edukacji. Środowisko przyjazne nauce tworzą również pomoce i materiały, które będą pomocą i wsparciem metody Montessori.

Montessori: na czym polega? Zakres szczegółowy

Metoda ta posiada szczegółowe założenia edukacyjne. Wśród nich wyróżnić można:

  • kształtowanie i podnoszenie zainteresowań związanych z otaczającym dzieci światem,
  • poznanie osiągnięć i sukcesów ludzkości w sferze kultury i cywilizacji,
  • zdobywanie wiedzy oraz rozumienia procesów i zjawisk, które zachodzą w przyrodzie i życiu społecznym,
  • ocenę i wartościowanie własnych działań i działań innych osób oraz zjawisk życia społecznego i życia w przyrodzie,
  • naukę określania związków i zależności między różnymi składowymi otoczenia,
  • kształtowanie prawidłowych postaw wobec wszystkiego, o czym dzieci się dowiadują, z czym mają kontakt i co wywiera na nie wpływ,
  • budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności na otaczające dzieci środowisko, w którym żyją, oraz wspieranie postawy gotowości i umiejętności włączania się w kształtowanie otaczającej je rzeczywistości, w szczególności poprzez własną aktywność i działanie.

Nauczyciel w metodzie Montessori

A na czym polega rola nauczyciela w metodzie Montessori? Szczegółowo zajmuje się dzieckiem, dokonując wnikliwej obserwacji zachowania i rozwoju. Kreuje rzeczywistość, jest przykładem do naśladowania, wspiera, gdy jest to konieczne, motywuje i angażuje. Nauczyciel nie używa kar i nagród, dzięki czemu dzieci uczą się chętnie i bez przymusu. Jest to mentor, osoba godna zaufania, budująca spokojne środowisko rozwoju bez niepotrzebnej presji i stresu.

Zalety stosowania metody Montessori

Indywidualne podejście do ucznia, które pozwala na angażującą i elastyczną formę nauki. Uczniowie nie odczuwają presji kary, unikają stresu, frustracji oraz krytyki. Ta forma edukacji nastawiona jest na rozwijanie talentów i pasji, kształtowanie samodzielności i szacunku do innych. Posłuszeństwo dzieci to pokłosie samokontroli, a nie przymusu, który niszczy ich własny potencjał. Bycie w grupie uczy zasad społecznych i współpracy z innymi.

Jakie pomoce wspierają edukację Montessori?

Takie, które budzą zainteresowanie, uczą samodzielności, rozwijają logiczne myślenie i kształtują wyobraźnię. Zabawki dla dzieci Montessori wykorzystują naturalną ciekawość dziecka, która jest motorem w rozwoju dzieci. Zgodnie z założeniem tej formy edukacji pomoce powinny umożliwić uczniom poznawać otaczający je świat z wykorzystaniem swoich zmysłów, rozwijać naturalne predyspozycje oraz ćwiczyć umiejętności manualne dzieci. Przybory i pomoce powinny być bezpieczne w użytkowaniu i trwałe.

Warto pamiętać, że w tej metodzie ważne są indywidualne rozwiązania dla każdego dziecka. Montessori to coś znacznie więcej niż nauka praktycznych umiejętności, pomoce powinny być ciekawe i inspirujące dla dziecka. Przedmioty wspierające ten proces edukacyjny powinny odzwierciedlać świat rzeczywisty. Nauka powinna odbywać się przez zabawę. Dzieci uczą się, gdy  same tego pragną, przybory powinny tworzyć przyjazne środowisko dla ich rozwoju. Pomoce powinny charakteryzować się prostotą, pięknem, dostępnością funkcji i wolnością wyboru. Dobiera się je w zależności od wieku i indywidualnych potrzeb uczniów. W naszym sklepie dostępne są ciekawe i inspirujące zabawki edukacyjne będące wartościową pomocą w edukacji metodą Montessori.

Osobiście bardzo cenimy metodę opracowaną przez doktor Marię Montessori. Warto rozważyć tę formę edukacji. Dostępne są placówki oświatowe bazujące na założeniach tej metody, a szereg założeń edukacyjnych z powodzeniem można stosować w domu. Warto pomyśleć o zakupie przydatnych i ciekawych pomocy opracowanych w oparciu o reguły Montessori.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl