Program lojalnościowy

 

 
 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

§1. Postanowienia ogólne

 

Regulamin mający zastosowanie od 06.05.2023 r.

 

Definicje:

 • Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem https://puzelek.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę,

 • Sprzedawca – firma Puzelek Marcin Walecki ul. Górnicza 3, 44-206 Rybnik, NIP 642-248-42-94, REGON 242608375,

 • Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

 • Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,
  Umowa sprzedaży - umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

 • Produkty – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,

 • Uczestnik - osoba, która posiada założone konto w Sklepie, tzn. posiadają hasło i adres e-mail podany przy rejestracji do Programu, umożliwiające zalogowanie się do konta w Sklepie oraz które spełniła warunki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające do otrzymania Punktów.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 

 • Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny,

 • Uczestnik przystępuje do Programu w momencie rejestracji i zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego,

 

§3. Zasady przyznawania punktów

 

 • Za każde wydane 1zł otrzymuje się 10 pkt, (które są równowartością 0,10 zł),

 • Punkty mogą być zamieniane na produkty dostępnie w danym momencie na stronie sklepu,

 • W przypadku zwrotu zamówienia punkty za nie będą anulowane,

 • Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie po zalogowaniu i dokonaniu zakupu na stronie Sklepu internetowego Puzelek,

 • Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez inne okolicznościowe akcje promocyjne,

 • Aktualna liczba zebranych przez Użytkownika Punktów będzie widoczna na Jego Koncie. 

 

§4. Wykorzystywanie Punktów

 

 • Uczestnik może zamienić punkty na produkty dostępne na stronie sklepu.

 • Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany punktów na ekwiwalent pieniężny.

 • Punkty można wymienić na produkty tylko podczas zakupów w sklepie

 

§5. Postanowienia końcowe

 

 • Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.

 • Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa,
  w programie lojalnościowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@puzelek.pl,

 • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym –powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl